15/03/2021 09:37        

Báo cáo thống kê năm 2021 (Số tổ chức khoa học và công nghệ tính đến 31/12/2020)

Mã số

Tổng số

Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ

Khoa học
tự nhiên

Khoa học
kỹ thuật và công nghệ

Khoa học
 y dược

Khoa học
nông nghiệp

Khoa học xã hội

Khoa học
 nhân văn

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

01

41

01

13

06

09

09

03

Chia theo loại hình kinh tế

- Kinh tế Nhà nước

02

28

01

08

05

07

05

02

+ Trung ương

03

09

01

02

02

03

01

0

+ Địa phương

04

19

0

06

03

04

04

02

- Kinh tế ngoài Nhà nước

05

13

0

05

1

02

04

1

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

06

0

0

0

0

0

0

0

Chia theo loại hình tổ chức

- Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN

07

33

01

09

06

09

05

03

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng

08

03

0

0

0

0

03

0

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ

09

05

0

04

0

0

01

0

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết