07/05/2021 10:14        

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Ngày 05/05/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (Kế hoạch). Theo Kế hoạch, đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa đạt được 06 mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ cho 03 đối tượng quyền: Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; Quyền đối với giống cây trồng.

- Đến năm 2025, Sở Văn hóa, Sở Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc không chuyên trách thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ phát triển các tài sản trí tuệ của địa phương.

- Công tác hỗ trợ phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ; bảo vệ, thực thi quyền SHTT được triển khai đồng bộ thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật SHTT, hạn chế tối đa tình trạng xâm phạm quyền SHTT.

- Các tài sản trí tuệ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh gia tăng cả về số lượng và chất lượng đến năm 2030.

- Hiệu quả sử dụng quyền SHTT được nâng cao và gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm có hàm lượng SHTT cao.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết