11/05/2021 14:55        

Đăng ký tham dự tập huấn và nhu cầu hỗ trợ tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn, phổ biến kiến thức về sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh có sử dụng tên địa danh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) dự kiến kế hoạch tổ chức và hỗ trợ tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2021 với các nội dung cụ thể:

  1. Các khóa học trong kế hoạch tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

· KHÓA 1: Hướng dẫn quản lý và khai thác, phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng có sử dụng tên địa danh.

- Nội dung:

+ Thực tiễn triển khai hoạt động quản lý, sử dụng các nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa và trong nước;

+ Kinh nghiệp một số mô hình quản lý, sử dụng hiệu quả các nhãn hiệu có sử dụng tên địa danh của các địa phương trong cả nước;

+ Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian, địa điểm dự kiến: 01 ngày, vào tháng 7/2021, tại thành phố Nha Trang.

- Đối tượng:

+  Cán bộ quản lý thuộc các Sở, ngành liên quan trong tỉnh;

+ Chủ sở hữu các nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể sản phẩm đặc trưng của tỉnh;

+  Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân và Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa;

+ Đại diện Phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng và Phòng NN-PTNT của các địa phương trong tỉnh;

+  Đại diện Hội Nông dân, Hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

+ Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất sản phẩm đặc trưng, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

· KHÓA 2: Cam kết quốc tế về SHTT và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

- Nội dung:

+ Cam kết quốc tế về SHTT và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam;

+ Công tác phát hiện, kinh nghiệm kiểm tra xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Thời gian, địa điểm dự kiến: 01 ngày, Quý III/2021, tại thành phố Nha Trang.

- Đối tượng:

+  Cán bộ, công chức các Sở, ngành và các cơ quan thực thi quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh: Cục Hải quan, Công an kinh tế; Cục quản lý thị trường; Sở Văn hóa và thể thao, Tòa án tỉnh;

+ Cán bộ, công chức thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

+ Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hoạt động nhập/xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

  1. Các khóa học do các tổ chức, đơn vị đề xuất

- Ngoài các khóa học theo kế hoạch của Sở KH&CN như mục 1, các cơ quan, đơn vị, có thể đăng ký nhu cầu hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về sở hữu công nghiệp- Sở hữu trí tuệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đối với các khóa học do các đơn vị đề xuất Sở KH&CN sẽ phối hợp hỗ trợ báo cáo viên và công tác chuẩn bị kế hoạch.

Để công tác tổ chức tập huấn đạt kết quả tốt và đáp ứng nhu cầu tuyền truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2021, Sở KH&CN đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm tổng hợp nhu cầu, đăng ký theo mẫu phiếu gửi kèm công văn.

            Thời gian gửi phiếu đăng ký trước ngày 28/5/2021, địa chỉ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Khu liên cơ I, Số 01 Trần Phú, Nha Trang.

            *. Mẫu phiếu đăng ký (tải về)

K.Châu

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết