08/04/2021 14:37        

Công bố kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021 tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 25/3/2021 Sở Khoa  học và Công nghệ đã tổ chức các Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021, với 12 công trình đáp ứng điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả 10/12 công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021.

Danh sách các công trình đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng giải thưởng như sau:

1. Công trình Nghiên cứu khoa học: 07 công trình

STT

Tên công trình

Lĩnh vực

1

Nghiên cứu sản xuất Vắc-xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn (COLISAL).

Khoa học y dược

2

Nghiên cứu hiệu quả và an toàn của bóng phủ thuốc Paclitaxel điều trị tổn thương mạch máu nhỏ và tái hẹp trong sent mạch vành.

Khoa học y dược

3

Khảo sát tình hình một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em từ 0 -36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa.

Khoa học y dược

4

Nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật truyền dẫn tiên tiến vào hệ thống vô tuyến 5G và thế hệ tiếp theo, tiến tới ứng dụng trong bảo đảm thông tin liên lạc cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo tại Khánh Hòa.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

5

Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng rip (rip current) tại các bãi tắm Khánh Hòa, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Khoa học tự nhiên

6

Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945-1975

Khoa học xã hội và nhân văn

7

Văn học dân gian Khánh Hòa (Văn học dân gian người Việt ở Khánh Hòa)

Khoa học xã hội và nhân văn

2. Công trình Ứng dụng công nghệ: 03 công trình

STT

Tên công trình

Lĩnh vực

1

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hotline vào công tác vệ sinh và sữa chữa lưới điện đang mang điện trên phạm vi toàn tỉnh Khánh Hòa.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

2

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đúc ép nóng Composite vào sản xuất vật tư cho ngành điện tại tỉnh Khánh Hòa.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

3

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp

Khoa học y dược

Dự kiến họp hội đồng KH&CN cấp tỉnh để đánh giá xếp loại trong tháng 4/2021.

Cẩm Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết