04/04/2021 16:45        

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa”

Ngày 02/4/2021, Sở KH&CN tổ chức KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Đánh giá khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh với bò đực BBB, bò đực Senepol và khả năng sinh trưởng của con lai F1 tại Khánh Hòa”.

Đề tài có 01 hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh BBB, tinh Senepol; đánh giá được đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai F1; xây dựng được quy trình nuôi con lai F1 tại Khánh Hòa. Kết quả dự kiến của đề tài gồm:  Báo cáo số liệu theo dõi khả năng sinh sản của bò cái lai Zebu khi được phối tinh BBB, tinh Senepol; Báo cáo số liệu theo dõi đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai F1; Con lai giữa bò đực BBB và Senepol với bò cái lai Zebu: 50 con (BBB x lai Zebu) và 50 con (Senepol x lai Zebu); Tăng trọng bình quân giai đoạn sơ sinh đến 18 tháng tuổi đạt trên 800g/con/ngày đối với con lai BBB x lai Zebu và trên 700g/con/ngày đối với con lai Senepol x lai Zebu; Khẩu phần cho bò lai F1 dựa trên nguồn thức ăn sẵn có, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để vỗ béo theo hướng thịt, đạt tăng trọng bình quân 1.100g/con/ngày; Quy trình nuôi con lai F1 giữa BBB và Senepol với bò cái lai Zebu tại Khánh Hòa.

Qua xem xét thuyết minh và các tài liệu kèm theo của hồ sơ tham gia tuyển chọn, Hội đồng đánh giá Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đủ điều kiện trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến: 36 tháng.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết