28/03/2021 16:44        

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển cây cam Xoàn (Citrus nobilis) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Ngày 26/3/2021, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh:Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển cây cam Xoàn (Citrus nobilis) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài có 02 hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hòa. Tuy nhiên, qua xem xét thuyết minh và các tài liệu kèm theo, Hội đồng đánh giá 02 hồ sơ đề tài tham gia chưa đủ điều kiện trúng tuyển thực hiện. Hội đồng nhận thấy đây là đề tài có tính cấp thiết, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển cây cam Xoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng của tỉnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của giống cam Xoàn trồng trên địa bàn qua đó giúp người dân địa phương tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Vì vậy, Hội đồng kiến nghị Sở KH&CN xem xét tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Sở KH&CN tổ chức đăng ký tuyển chọn lần II tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trên.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết