06/04/2021 09:19        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 4 năm 2021

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2021).

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2021).

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021).

Nghị định số 22/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Khu Kinh tế - quốc phòng (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2021).

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021).

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021).

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/3/2021).

Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2021).

Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021).

Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021).

Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2021).

Quyết định số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2021).

Quyết định số 378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2021).

Văn bản của Bộ Công Thương

Quyết định số 947/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2021).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2021).

Quyết định số 510/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp" (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2021).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 18/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2021).

Thông tư số 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 262/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2021).

Quyết định số 377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2021).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 03/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2021).

T.Giang CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết