02/04/2021 16:29        

Xét duyệt thông qua đề cương dự án “Ứng dụng công nghệ đánh giá di truyền kết hợp với phân tích kiểu gen để chọn tạo dòng mái giống gà ri Ninh Hòa có năng suất sinh sản cao”

Ngày 01/4/2021, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh:Ứng dụng công nghệ đánh giá di truyền kết hợp với phân tích kiểu gen để chọn tạo dòng mái giống gà ri Ninh Hòa có năng suất sinh sản cao. Đây là đề tài được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Khánh Hòa đặt hàng Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng Dầu Sơn chủ trì thực hiện tại Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021.

Mục tiêu của dự án nhằm chọn tạo được 01 dòng mái giống gà ri Ninh Hòa có năng suất sinh sản cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Kết quả dự kiến gồm:

- 01 Dòng mái giống gà  ri Ninh Hòa có năng suất sinh sản cao: Quy mô đàn hạt nhân: 2.000 mái và 300 trống: khối lượng con trống lúc 12 tuần tuổi: 1,80 – 1,90kg/con; khối lượng con mái lúc 12 tuần tuổi: 1,40 – 1,50 kg/con; sản lượng trứng: 110-115 quả/mái/năm; khối lượng trứng trung bình: 48-52 gam/quả; tiêu tốn thức ăn trên 10 quả trứng: 3,9-4,1 kg; tỷ lệ nở gà loại 1/tổng trứng ấp: 78-80%.

- Đàn thương phẩm gà ri Ninh Hòa lai giữa dòng trống (hiện có) và dòng mái (mới tạo ra): Quy mô đàn thương phẩm SXTN: 10.000 con; mô hình nuôi gà ri Ninh Hòa thương phẩm theo các phương thức nuôi khác nhau phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân; 05 hộ tham gia nuôi thương phẩm gà ri Ninh Hòa: quy mô >500 con/hộ;  tỷ lệ nuôi sống đến khi xuất bán (12 tuần) trong các mô hình: ≥ 93%; khối lượng con trống lúc 12 tuần tuổi: 1,90 – 2,10 kg/con; khối lượng con mái lúc 12 tuần tuổi: 1,60 – 1,80 kg/con; tiêu tốn thức ăn/kg tăng thể trọng: ≤2,8kg.

- Quy trình Chọn lọc dòng mái gà ri Ninh Hòa dựa trên phân tích kiểu gen kết hợp với giá trị giống của các tính trạng chọn lọc. Quy trình nuôi thương phẩm phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân.

Thuyết minh dự án được Hội đồng KH&CN thông qua để triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng./.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết