02/04/2021 16:49        

Thông báo tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn s 2160/UBNDKGVX ngày 19/3/2021 về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 theo công văn số 119/LHHVN ngày 09/3/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo nội dung tổ chức triển khai giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 để Quý cơ quan/tổ chức biết, đăng ý tham gia xét tặng giải thưởng và gửi hồ sơ theo quy định về Quỹ Hỗ trợ, Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam trước ngày 30/10/2021.

Xem và tải về tại đây:

- Thông báo Giải thương và Quy chế Giải thưởng

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết