01/03/2021 08:42        

Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. GTCLQG Việt Nam được trao tặng hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO).

GTCLQG được xây dựng dựa trên một hệ thống các giá trị cốt lõi, do đó việc tham dự GTCLQG giúp tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt độn g sản xuất, kinhdoanh của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến năng suất và chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Khánh Hòa – Cơ quan chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương, trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021, như sau:

- Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến ngày30/3/2021, được quyền đăngtham dự GTCLQG năm 2021; đối với tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, ngoài các điều kiện nói trên, thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 (theo mẫu) trước ngày 30/3/2021 và nộp đầy đủ hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 (Chi tiết về thành phần hồ sơ theo Thông báo gửi đính kèm) trước ngày 30/5/2021, về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa)

Địa chỉ: số 11 (số mới 37) đường Hùng Vương, Thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258.3524274, 0258.3522555

Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2021 không phải nộp phí cho hoạt động tham gia, xét thưởng GTCLQG.Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở KHCN sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; đồng thời thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia tập huấn nghiệp vụ GTCLQG do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ KHCN tổ chức.

Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia GTCLQG năm 2021 của Quý tổ chức, doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển./.

Tài liệu gửi (tải về):

- Thông báo tham dự GTCLQG năm 2021.

- Mẫu đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021.

- Mẫu Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG.

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết