25/02/2021 14:34        

Danh sách các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai năm 2021

Căn cứ  Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ công bố danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng trong thời gian thực hiện xét thưởng như sau:

Stt

Tên công trình/Cụm công trình

Tác giả/Đồng tác giả

1

Nghiên cứu sản xuất Vắc-xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lơn (COLISAL)

TS. Nguyễn Đức Tân

TS. Lê Lập

ThS. Nguyễn Thị Thắm

2

 Xây dựng giáo trình điện tử bơm và hệ thống thủy lực trên tàu thủy

ThS. Trần Văn Tư

TS. Nguyễn Lê Văn

ThS. Lưu Minh Hải

Xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hành kết cấu và công nghệ chỉnh sửa động cơ diesel thủy

ThS. Trần Văn Tư

TS. Nguyễn Lê Văn

ThS. Lưu Minh Hải

3

Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945-1975

TS.Nguyễn Thị Kim Hoa

4

Nghiên cứu hiệu quả và an toàn của bóng phủ thuôc Paclitaxel điều trị tổn thương mạch máu nhỏ và tái hẹp trong sent mạch vành

TS.BS. Huỳnh Văn Thưởng

5

Khảo sát tình hình một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em từ 0 - 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa

BSCKII. Nguyễn Văn Xáng

6

Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và ứng dụng các kỹ thuật truyền dẫn mới cho hệ thống vô tuyến 5G và thế hệ tiếp theo

TS. Nguyễn Bá Cao

7

Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng rip (rip current) tại các bãi tắm Khánh Hòa, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh

TS. Lê Đình Mầu

TS. Nguyễn Bá Xuân

PGS.TS.Bùi Hồng Long

TS. Phạm Xuân Dương

ThS. Nguyễn Chí Công

ThS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Phạm Sỹ Hoàn

ThS. Phạm Thị Phương Thảo

ThS. Nguyễn Đình Đàn

ThS. Phạm Bá Trung

ThS. Trần Văn Bình

CN. Ngô Mạnh Tiến

CN Tống Phước Hoàng Sơn

ThS. Ngô Nam Thịnh

ThS. Phan Thành Bắc

8

Văn học dân gian Khánh Hòa (Văn học dân gian người Việt ở Khánh Hòa)

ThS. Lê Khánh Mai

9

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hotline vào vệ sinh, sữa chữa lưới điện đang mang điện

ThS. Nguyễn Thanh Lâm

10

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đúc ép nóng Composite vào sản xuất vật tư cho ngành điện

ThS.Nguyễn Cao Ký

11

Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu có sẵn tại tỉnh Khánh Hòa

ThS. Hồ Minh Châu

TS. Trần Doãn Hùng

CN. Huỳnh Đông Thọ

TS. Nguyễn Thắng Xiêm

TS. Phan Thanh Nhàn

TS. Trần Hưng Trà

KS. Nguyễn Thái Tuấn

ThS. Nguyễn Văn Hân

ThS. Mai Đình Nam

12

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp

TS. Dương Hữu Thái

ThS. Vũ Thị Thu Hương

PGS.TS. Lê Văn Bé

TS. Lê Kim Hòa

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương

CN. Trần Ngọc Nhơn

CN. Đàm Xuân Cường

CN. Nguyễn Thị Thùy Đoan

BS. Lê Đức Tâm

ThS.Nguyễn Văn Được

- Các Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh họp xét tặng Giải thưởng trong tháng 03/2021.

- Các tổ chức/ cá nhân có thắc mắc về công trình, tác giả công trình, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại: 0258. 3561563) để được giải đáp.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết