21/02/2021 15:24        

Thông báo tổ chức Khóa đào tạo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Malcolm Baldrige (HoaKỳ).

GTCLQG không chỉ là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở tầm quốc gia, mà còn là công cụ tự đánh giá, giúp các doanh nghiệp hướng tới sự tuyệt hảo trong hoạt động sản xuất – kinh doanh - dịch vụ bằng việc tiếp cận chất lượng theo một hệ thống các giá trị cốt lõi: Tầm nhìn của lãnh đạo; Định hướng vào khách hàng; Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân; Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan; Sự linh hoạt, nhạy bén; Chú trọng vào tương lai; Quản lý để đổi mới; Quản lý dựa trên sự kiện; Trách nhiệm xã hội; Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị; Mục đích quản lý theo hệ thống.

Để đảm bảo hồ sơ tham gia GTCLQG, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp phải lập các báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG. Các báo cáo này có nhiều nội dung đặc thù, cần phải hiểu các tiêu chí, có kỹ năng viết và đánh giá thích hợp. Vì vậy, người lập báo cáo cần được đào tạo để hiểu về nội dung các tiêu chí và kỹ năng viết báo cáo.

Nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi trong việc lập hồ sơ báo cáo tham dự GTCLQG và hiểu thấu đáo giá trị đích thực của GTCLQG trong việc góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của mình; đồng thời, nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động GTCLQG, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức các khoá đào tạo về GTCLQG tại:

- TP. Hồ Chi Minh,từ ngày03-05/3/2021;

- TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 08-10/3/2021

- TP. Hà Nội, từ ngày 15-17/3/2021.

Học viên tham dự sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các tiêu chí của Mô hình Giải thưởng Malcolm Baldrige (Hoa Kỳ) - Mô hình hiện được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng làm mô hình GTCLQG tại quốc gia mình. Các học viên đạt yêu cầu sẽ được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp chứng chỉ, được lựa chọn vào danh sách chuyên gia đánh giá GTCLQG, được mời tham dự các đoàn đánh giá, thẩm định của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG các tỉnh/thành phố, Hội đồng Quốc gia GTCLQG.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết đăng ký tham dự Khóa đào tạo theo Phiếu đăng ký tham dự đính kèm và gửi trước ngày 01/3/2021, về địa chỉ sau đây:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

(Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Điệnthoại: 024. 37912619 / 0982.320.889 (ChịVũThịDịu)

Email: giaithuong@vsqi.gov.vn, vudiu2110@gmail.com

Hoặc về địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 37 (số cũ 11) đường Hùng Vương, TP. Nha Trang

Điện thoại: (0258) 3524274

* Phiếu đăng ký tham dự (tải về)

LanCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết