30/01/2021 10:02        

Sở KH&CN tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 823/UBND-KGVX ngày 28/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành văn bản số 137/SKHCN-VP ngày 29/01/2021 yêu cầu các phòng/ đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệttuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; trang bị khẩu trangy tế, dung dịch sát khuẩn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ; Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 02 Trung tâm.Hạn chế tổ chức các cuộc họp không cần thiết.

2. Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang Khử khuẩn Khoảng cách Không tụ tập Khai báo y tế” khi tiếp xúc với tổ chức, công dân đến liên hệ công việcvà trong hoạt động công vụ. Phối hợp và vận động Nhân dân tại nơi cư trú tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19. Thời gian nghTết Nguyên đán, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động không đi lại vùng có dịch, trường hợp bất khả kháng phải tuân thủ khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định.

3. Tiếp tục duy trì cài đặt Bluezone trên điện thoại. Đối với những trường hợp công chức, viên chức và người lao động có việc đi lại ngoài tỉnh Khánh Hòa trong thời gian nghỉ Tết, cần khai báo y tế thường xuyên, đồng thời báo cáo lịch trình gửi về Văn phòng Sở.

4. Giao Văn phòng Sở tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu xử lý đối với các trường hợp không thực hiện chỉ đạo.

Yêu cầu các phòng/ đơn vị nghiêm túc thực hiện

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết