01/02/2021 09:13        

Khánh Hòa: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo báo cáo và đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 360/SYT-NVY ngày 30/01/2021 về tình hình giám sát, truy vết, xét nghiệm Covid-19 các trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh và vùng có dịch về tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách:

- Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 142-CV/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 823/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 toàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của tỉnh Khánh Hòa. 

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động. 

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế để trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chủ động theo thẩm quyền và tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cụ thể:

+ Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế nếu có đi đến các khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch.

+ Tất cả các nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe,…; trên các phương tiện giao thông công cộng và các sự kiện có tập trung đông người phải thực hiện phòng, chống lây nhiễm như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, giữ khoảng cách và thực hiện giám sát về y tế theo quy định.

+ Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến liên hệ làm việc. Khi tổ chức hội nghị, hội họp nhiều người, phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết. Khuyến khích giải quyết công việc qua môi trường điện tử.

+ Siết chặt quản lý các hoạt động tại khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, pub, karaoke, vũ trường, nhà ga, bến xe, bến cảng, nơi công cộng; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

+ Tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc việc tự kiểm tra, đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn của BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 05/02/2021.

* Xem chi tiết văn bản 893/UBND-KGVX tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết