30/01/2021 10:20        

Nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch Suối Hoa Lan”

Ngày 28/01/2021, hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan”, chủ nhiệm đề tài là KS. Trần Giỏi, cơ quan thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú – Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú.

Với mục tiêu tuyển chọn một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại Khu du lịch suối Hoa lan, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen một số loài lan bản địa, quý hiếm tại Khánh Hòa. Qua 36 tháng thực hiện, đề tài đã nghiên cứu tuyển chọn 06 loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL Suối Hoa lan; đã đưa ra biện pháp kỹ thuật nhân giống, nuôi trồng và chăm sóc phù hợp với từng loài; đồng thời đã đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.

Tên 06 loài loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan được đề tài lựa chọn:

TT

Tên thông thường

Tên khoa học

Ghi chú

1

Lan Vani lông sậm

Vanilla  atropogon

Loài mới công bố 2013

2

Thủy tiên hường

Dendrobium  amabile

Loài nguy cấp (SĐVN- EN)

3

Dã hạc

Dendrobium  anosmum

Nguồn gen hiếm, có giá trị

4

Ngọc điểm

Rhynchostylis  gigantea

Nguồn gen hiếm, có giá trị

5

Bạch môi

Christensonia   vietnamica

Loài đặc hữu, quý hiếm

6

Lan gấm

Ludisia

discolor

Nguồn gen hiếm, có giá trị

Ngoài ra, đề tài đã có những đóng góp mới,vượt trội hơn so với yêu cầu như sau:

- Điều tra và lập danh mục 86 loài lan rừng, trong đó bổ sung 52 loài mới ghi nhận ở Khánh Hòa, 1 loài mới ghi nhận cho Việt Nam (Pennilabium struthio).

- Đề xuất đưa vào đề án khung quỹ gen của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025, đối với 2 loài lan Bạch môi (Christensonia vietnamica) và Va ni lông sậm (Vanilla atropogon).

- Thực nghiệm nhân giống in vitro từ hạt đối với lan Ngọc điểm và Dã hạc, cây con sau giai đoạn huấn luyện sinh trưởng tốt. Kết quả này mở ra triển vọng nhân giống in vitro nhằm bảo tồn nguồn gen đối với các loài lan rừng nguy cấp, quý hiếm.

Đề tài được hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đạt.

H.Trang
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết