02/01/2021 10:11        

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Ký kết giao ước thi đua

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020 và Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở với sự tham của dự của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021; báo cáo công khai công tác tài chính năm 2020 của Sở và các đơn vị; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân  có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu trong các hoạt động thi đua năm 2020. Đồng thời thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở phát động phong trào thi đua, công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở. Tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Lãnh đạo Sở và Công đoàn cơ sở, các Trưởng/phó các phòng, đơn vị thuộc Sở.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết