Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12 năm 2020
       
  08/01/2021 16:35        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 12 năm 2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 22/12/2020 của Chính phủ về việc ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2020).

Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 45/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022).

Thông tư số 46/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Thông tư số 47/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Thông tư số 49/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Thông tư số 50/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022).

Quyết định số 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2020).

Quyết định số 3460/QĐ-BCT ngày 25/12/2020 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2021).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe (Hiệu lục thi hành từ ngày 01/7/2021).

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2021).

Quyết định số 2836/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Công ty TNHH MTV dịch vụ giám định Thái An) (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/12/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 2194/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) (Hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2020).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết