28/12/2020 15:12        

Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước và thực thi về sở hữu trí tuệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện đề nghị của Cục Sở hữu trí tuệ tại công văn số 14810/SHTT-PCCS ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả quản lý nhà nước và thực thi về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Để đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và Cục sở hữu trí tuệ, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở KH&CN trước ngày 12/01/2020.

Thông tin liên hệ: Bà Huỳnh Thị Kiều Châu - Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN, điện thoại 0258.824290.

* Mẫu báo cáo tải về tại đây

K.Châu
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết