28/12/2020 14:35        

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa vừa ký Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh.

Theo đó, có 13 đề tài cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học nhân văn sẽ được thực hiện trong năm 2021 với tổng kinh phí là 3,49 tỷ đồng, trong đó knh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh là 2,23 tỷ đồng.

* Xem chi tiết Quyết định và Danh mục đề tài tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết