10/06/2020 21:41        

Sửa đổi tiêu chí phân hạng trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo đó, sửa đổi tên nhóm sản phẩm “Dịch vụ du lịch-truyền thống-lễ hội tại Mục 1, Phần VI, Phụ lục I thành nhóm “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.”

Quyết định cũng bổ sung Mục 6, Phụ lục II nội dung “6. Yêu cầu về một số tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng sản phẩm”; áp dụng đối với các nhóm sản phẩm (trừ nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch). Cụ thể, có 3 nhóm tiêu chí gồm: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm; được phân hạng từ 1-5 sao.

Trong đó, với nhóm tiêu chí chất lượng sản phẩm, tiêu chí cần đạt tối thiểu theo từng phân hạng sản phẩm OCOP như sau:

- Hạng 2 sao: Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm nhóm 4 và 5, có bản mô tả về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Hạng 3 sao: Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm có công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định; đảm bảo chất lượng sản phẩm: nhóm 1, 2, 3 và 4: có kế hoạch kiểm soát nội bộ gắn với truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật; mức độ tinh xảo/sắc nét; có giá trị mỹ thuật, kỹ thuật.

- Hạng 4 sao: Đáp ứng các yêu cầu của hạng 3 sao; tính độc đáo: nhóm 1, 2, 3 và 4: chất lượng sản phẩm độc đáo, mang tính đặc trưng; mức độ tinh xảo/sắc nét: nhóm 5: chất lượng sản phẩm tinh xảo; đảm bảo chất lượng sản phẩm: nhóm 1, 2, 3 và 4: có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến của Việt Nam.

- Hạng 5 sao: Đáp ứng các yêu cầu của hạng 4 sao; đảm bảo chất lượng sản phẩm: có chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường đích./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết