25/11/2020 16:15        

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 12261/UBND-KGVX ngày 19 tháng 11 năm 2020 về việc thực hiện góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ,

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 09/12/2020.

Trân trọng./.

            * Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 3473/BKHCN-SHTT ngày 30/10/2020 của Bộ KH&CN; Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ).

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết