22/11/2020 15:25        

Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ bảo tồn 98 nguồn gen. Trong đó, cây nông nghiệp 4, cây lâm nghiệp 8, cây dược liệu 23, vật nuôi 2, thủy sản 51, vi nấm biển 10.

* Xem chi tiết Quyết định và Đề án tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết