19/11/2020 09:32        

Nghiệm thu kết quả đề tài “Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hoà”

Ảnh giao diện

Ngày 18/11/2020 hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã họp  đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài trên do PGS. TS. Đào Hồng Lê - Trường Đại học Duy Tân làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2019, nghiệm thu lần 1 chưa đạt và được gia hạn thêm 9 tháng. Qua thời gian thực hiện, chỉnh sửa và bổ sung những góp ý của hội đồng nghiệm thu lần thứ nhất, đề tài đã hoàn thiện và đạt được những kết quả sau:

- 01 phần mềm quản lý nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hoà (SiHRMS): gồm nhiều chức năng quản lý tổ chức KH&CN, quản lý hồ sơ cán bộ, quá trình công tác, đào tạo, hoạt động KH&CN, tra cứu, tìm kiếm, thống kê theo nhu cầu người sử dụng;

- 01 bộ cơ sở dữ liệu nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hoà trên nền tảng hệ quản trij MySQL gồm 1100 chuyên gia KH&CN và 41 tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- 11 báo cáo chuyên đề: Những yêu cầu cấp thiết về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở một số quốc gia và một số địa phương, rút ra bài học cho Khánh Hoà; Các nhân tố tác động đến quản lý sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Khánh Hoà; Thực trạng sử dụng, đào tạo nhân lực Khánh Hoà; Hệ thống các giải pháp quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển KT-XH Khánh Hoà; Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm…;

- 01 đề án quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hoà;

- 03 bài báo KH&CN đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu đặt ra, thời gian tiếp Theo Sở KH&CN sẽ ứng dụng và cập nhật thêm thông tin chuyên gia KH&CN  trong tỉnh, phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu các chuyên gia, để tổ chức hội đồng, hội thảo KH&CN, nghiên cứu khoa học.

 Đề tài được hội đồng đánh giá Đạt

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết