06/11/2020 16:03        

Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021.

Theo đó, có 13 đề tài (gồm các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật công nghệ: 02 đề tài; khoa học nông nghiệp: 06 đề tài; khoa học y dược: 03 đề tài; Khoa học xã hội: 02 đề tài) sẽ được triển khai thực hiện vào năm 2021.

* Xem chi tiết Quyết định và Danh mục đề tài tại đây.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết