06/11/2020 15:38        

Lớp bồi dưỡng Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

Ngày 04/11/2020, tại Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Học Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo khai mạc lớp bồi dưỡng Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Song - Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cùng các học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố, cán bộ quản lý thuộc các sở, ban, ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ có liên quan ở các địa phương.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (từ 04 - 06/11/2020)  nhằm mục tiêu phổ biến những kiến thức cơ bản trong đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ hiện nay, bao gồm 04 nội dung: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Khoa học và Công nghệ - Đổi mới về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở địa phương; Cơ chế tự chủ tài chính trong các tổ chức khoa học và công nghệ ở địa phương; Cơ chế tự chủ tài chính trong các tổ chức khoa học và công nghệ và Thông tư 90/2017/TT-BTC quy định về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã hệ thống lại văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giới thiệu một số văn bản mới trong quản lý khoa học và công nghệ, cũng như giải đáp một số vướng mắc trong công tác quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý về khoa học và công nghệ các tỉnh/thành phố.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết