09/10/2020 15:56        

Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 9/2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2020).

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020).

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải” (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021).

Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021).

Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT ngày 01/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2” (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021).

Quyết định số 1618/QĐ-BTTTT ngày 22/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC) (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2020).

Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Lai (VILAS 1212)) (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2020).

Quyết định số 1684/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Chứng nhận phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết