05/10/2020 10:25        

Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2020 “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh - Protecting the planet with standards”

Từ năm 1970, ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO -Inernational Organization for Standardization), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC -Inernational Electrotechnical Commission)Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU -InernationalTelecommunication Union) đã thống nhất chọn ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.

Tính đến năm 2020 đã vừa tròn 50 năm. Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là ngày hội của những người làm công tác tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới nhằm chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm chuyên môn để xây dựng các tiêu chuẩn quốc  tế, nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ.

Mỗi năm, vào ngày 14 tháng 10, gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, cùng tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới với các hình thức phong phú đa dạng khác nhau. Đây là một cách để tri ân những nỗ lực hợp tác của hàng nghìn chuyên gia và các tổ chức trên toàn thế giới, những người đã phát triển các thỏa thuận kỹ thuật tự nguyện được công bố thành tiêu chuẩn quốc tế.

Vào dịp này hàng năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới ISO, ITU và IEC đều thống nhất đưa ra một chủ đề mới với các mục tiêu khác nhau. Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh - Protecting the planet with standardschủ đề của ngày Tiêu chuẩn Thế giới của năm 2020. Chủ đề này muốn nhấn mạnh, đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc giúp tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị cơ sở cho việc sử dụng và tích hợp năng lượng tái tạo, quản lý chất thải để ngăn chặn biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; việc sử dụng rộng rãi các tiêu chuẩn giúp giảm thiểu tác động môi trường từ các quá trình sản xuất và quy trình công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tái sử dụng các nguồn năng lượng hạn chế,cũng như giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

          * Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2020 (bấm vào để xem)

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết