02/10/2020 14:35        

Nghiệm thu đề tài “Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Ngày 29/9/2020, hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu đề tài trên, chủ nhiệm đề tài CN. Nguyễn Tri Huy, cơ quan thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin.

Tại Khánh Hòa, hệ thống quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2018. Với mục tiêu tổng quát nhằm cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống của phần mềm “Quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, đề tài đã tiếp tục triển khai để hoàn thiện.

Qua 10 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được kết quả sau: sản phẩm chính gồm cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công an, thuế, du lịch, thống kê về quản lý lưu trú đã cập nhật các chức năng mới đã hoạt động tại các địa chỉ: https://qllt.khanhhoa.vn ,  https://congan.qllt.khanhhoa.vn , https://khaithac.qllt.khanhhoa.vnhttps://api.qllt.khanhhoa.vn . Kết quả đề tài giúp tiết kiệm thời gian kê khai, tính toán tổng hợp … từ đó tạo hiệu quả quản lý xã hội, giảm thiểu gian lận, tiết kiệm chi phí văn phòng, chi phí đi lại… góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh xã hội hiện đại văn minh. Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú: rút ngắn công việc khai báo, quản lý được dữ liệu khách hàng, kết xuất nhanh chóng các biểu mẫu thống kê. Đối với cơ quan quản lý: cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian thu thập và nhập liệu, tính toán tổng hợp, kết xuất gần như tức thời và chính xác các số liệu cần thiết, giúp công tác tổng hợp, dự báo, ban hành chủ trương chính xác và nhanh chóng hơn. Ưu điểm của đề tài: phần mềm tự động hoá việc ghi nhận và truyền tải thông tin, giảm thiểu thao tác cho người dùng thông qua chức năng kết nối API.

Qua đó, đề tài cũng kiến nghị tỉnh Khánh Hòa có biện pháp yêu cầu tất cả cá nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh doanh lưu trú phải thực hiện khai báo qua hệ thống, đồng thời có biện pháp chế tài xử lý các trường hợp không thực hiện khai báo hoặc cố tình làm sai lệch số liệu khai báo gây sai lệch số liên của các đơn vị khai thác trên hệ thống; Cần có sự phối hợp trong công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký của các cơ sở lưu trú giữa các đơn vị quản lý (Công an tỉnh, Sở Du lịch, Cục thuế, Cục Thống kê); Nên chuyển tên miền của hệ thống sang sử dụng tên miền cấp 4, cấp 5 thuộc tên miền khanhhoa.gov.vn cho đồng nhất; Thiết lập và cài đặt chứng thư số bảo mật SSL cho tên miền.

Đề tài được hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đạt.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết