23/09/2020 15:12        

Làm thế nào để lựa chọn được đồ chơi trẻ em đảm bảo chất lượng, an toàn trong dịp Tết Trung thu

Đồ chơi trẻ em phù hợp là một công cụ giúp trẻ em phát huy khả năng tư duy, thông minh và óc sáng tạo, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho các em nhỏ. Trong dịp gần đến thời điểm Tết Trung thu hàng năm, thị trường kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em càng trở nên sôi động hơn. Các loại đồ chơi trẻ em không đảm bảo chất lượng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cho trẻ khi tiếp xúc, ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất của các em,nguy cơ trực tiếp gây ra các sát thương bên ngoài, gián tiếp gây ra thôi nhiễm một số nguyên tố độc hại cho trẻ em khi sử dụng.

Để bảo vệ sức khỏe của trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm nay, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Khánh Hòa giao tại Kế hoạch số 9620/KH-UBND ngày 15/9/2020 Triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa - Cơ quan được phân công quản lý về chất lượng mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh khánh Hòa, thông tin phổ biến các quy định về chất lượng đối với sản phẩm đồ chơi trẻ em để các các tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn đồ chơi tr em đảm bảo chất lượng, an toàn, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, như sau:

1. Các quy định về chất lượng đồ chơi trẻ em

Đồ chơi trẻ em là sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế hoặc được nêu rõ để sử dụng cho trẻ em từ 16 tuổi trở xuống sử dụng khi chơi. Sản phẩm đồ chơi trẻ em đảm bảo chất lượng được phép lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các yêu cầu:

- Phải được được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu) đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (trong đó có các quy định về an toàn và chất lượng) QCVN 3:2019/BKHCN (có hiệu lực từ ngày 31/12/2019, áp dụng cho đồ chơi trẻ em sản xuất hoặc nhập khẩu sau ngày 01/01/2021) hoặc QCVN 3:2009/BKHCN (chỉ áp dụng cho đồ chơi trẻ em sản xuất hoặc nhập khẩu trước ngày 31/12/2020 và chỉ được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31/12/2021).

- Phải gắn dấu hợp quy (dấu CR”) và ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

2. Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm đồ chơi trẻ em đảm bảo chất lượng

- Nên lựa chọn sản phẩm đồ chơi của những nhà sản xuất có uy tín; chỉ mua và sử dụng đồ chơi trẻ em đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định.

- Đối với đồ chơi nhập khẩu, phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt đầy đủ các thông tin ghi nhãn. Cần kiểm tra các thông tin về nhãn hàng hóa trên sản phẩm đồ chơi trẻ em trước khi mua, để lựa chọn sản phẩm thích hợp với độ tuổi, nhu cầu.

- Nhãn hàng hóa được gắn trực tiếp trên hàng hóa, bao bì hàng hóa; tại vị trí dễ thấy, dễ nhận biết. Nhãn hàng hóa đầy đủ (kể cả nhãn phụ) phải đảm bảo các thông tin:

+ Tên hàng hóa;       

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa);

+ Xuất xứ hàng hóa;

+ Các nội dung khác phải thể hiện trên nhãn hàng hóa như: Thành phần; thông số kỹ thuật; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng; năm sản xuất. Trong đó chú ý về thông tin cảnh báo đối với một số sản phẩm đồ chơi trẻ em không được dùng cho trẻ em dưới 03 tuổi.

- Về dấu hợp quy “CR”:

+ Dấu hợp quy “CR” là dấu hiệu để nhận biết sản phẩm đồ chơi trẻ em đã được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

+ Dấu hợp quy “CR” do tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa in và gắn lên bao bì, hoặc gắn trên nhãn hàng hóa hoặc thể hiện trong tài liệu kèm theo.

+ Mẫu dấu hợp quy “CR”: Dấu hợp quy “CR” được thể hiện theo phương thức chứng nhận hợp quy, gồm:

– Phương thức 5 - Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Theo phương thức này dấu “CR” thể hiện như sau:

ABC: Tên tổ chức chứng nhận (thường ghi tên viết tắt, ví dụ: Quatest 1, Quatest 3, Quacert…);

XXX: Số giấy chứng nhận;

YY: Hai số cuối của năm chứng nhận.

– Phương thức 7 - Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em (trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5).

Theo phương thức này dấu “CR” thể hiện như sau:

ABC: Tên tổ chức chứng nhận (thường ghi tên viết tắt).

Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước thường thể hiện dấu hợp quy “CR” theo phương thức 5; đồ chơi trẻ em nhập khẩu thường thể hiện dấu hợp quy “CR” theo phương thức 7.

T.Lân - Chi cục TĐC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết