22/09/2020 09:54        

Hội nghị tập huấn “Xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa”

Nhằm giúp các sở, ban, ngành; địa phương; cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các Trường, Viện trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) và các nhà khoa học nắm rõ hơn về Giải thưởng và quy trình xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Sở KH&CN đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xét tặng Giải thưởng vào ngày 18/9/2020.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; các địa phương; các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh; các Viện, Trường trung ương và địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN đóng trên địa bàn tỉnh và một số nhà khoa học.

Nội dung tập huấn gồm: Phổ biến, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các nội dung: Kế hoạch số  8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Hướng dẫn điền các biểu mẫu.

Theo đó, thời gian tổ chức xét tặng Giải thưởng: Tuyên truyền, phát động và nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/10/2020. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở: hoàn thành trước ngày 15/12/2020.  Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh được tiến hành theo hai bước:  Hội đồng chuyên ngành tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 01/3/2021 và Hội đồng cấp tỉnh tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng vào ngày 18/5/2021 nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết