11/09/2020 16:17        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK trong tháng 8 năm 2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020).

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2020).

Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2020).

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2021 - 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Hiệu lực thi hành từ ngày 27/9/2020).

Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019 (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2020).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021).

Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ngày 03/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021).

Quyết định số 1391/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 thuộc Cục Viễn thông) (Hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2020).

Quyết định số 1394/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty Cổ phần Kasati) (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2020).

Quyết định số 1427/QĐ-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam) (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020).

Quyết định số 1439/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông) (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2020).

Quyết định số 1520/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL) (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/9/2020).

Quyết định số 1521/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận (Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông thuộc Cục Viễn thông) (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/9/2020).

Quyết định số 1522/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông thuộc Cục Viễn thông) (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/9/2020).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết