24/08/2020 09:31        

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Với sự hỗ trợ về thiết bị của Trường Đại học Nha Trang, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã lắp đặt máy sát khuẩn tay tự động tại trụ sở làm việc của Sở nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Máy được đặt tại chân cầu thang, ngay cửa ra vào Sở, thuận tiện cho người dân đến liên hệ công tác và công chức, viên chức, người lao động Sở sử dụng. 

Máy được lắp đặt bộ phận cảm biến, bộ phận này sẽ nhận diện khi đưa bàn tay đặt dưới vòi, tự động phun ra một lượng nước rửa tay theo thời gian đã được cài đặt trước đó, vừa đủ dung dịch sát khuẩn cho một lần rửa tay.

Việc lắp đặt máy này nhằm nâng cao ý thức, khuyến cáo người dân đến liên hệ công tác và công chức, viên chức, người lao động Sở cần tích cực rửa tay bằng dung dịch vệ sinh sát khuẩn, chung tay cùng triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa Covid-19.

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết