14/08/2020 16:12        

Thông báo Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai, năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBDN tỉnh Khánh Hòa về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai, năm 2021 (gọi tắt là Giải thưởng). Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (KH&CN) thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng như sau:

1. Tuyên truyền, phát động và nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/10/2020.

2. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở:

Tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh được tiến hành theo hai bước:

- Hội đồng chuyên ngành tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 01/3/2021.

- Hội đồng cấp tỉnh tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

4. Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng vào ngày 18/5/2021 nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch tham gia xét tặng Giải thưởng, Sở KH&CN đề nghị các Sở, ban, ngành; Viện, Trường Trung ương; Tổ chức khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau:

- Hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

- Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở theo quy định;

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 17h00 đến hết ngày 22/12/2020. Thời gian được tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Công văn đến” của Sở KH&CN.

Sở KH&CN trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, tổ chức căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để triển khai công tác xét tặng Giải thưởng theo đúng tiến độ.

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên website của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn , mục Giải thưởng khoa học công nghệ Khánh Hòa.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết