05/08/2020 14:59        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 7/2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 23/7/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/7/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/7/2020).

Quyết định số 1949/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2020).

Quyết định số 1978/QĐ-BCT ngày 28/7/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021).

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021).

Quyết định số 1168/QĐ-BTTTT ngày 10/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020).

Quyết định số 1200/QĐ-BTTTT ngày 15/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020).

Quyết định số 1287/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/7/2020).

Quyết định số 1289/QĐ-BTTTT ngày 31/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/7/2020).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết