06/08/2020 10:28        

Khánh Hòa: tuyên truyền vận động cài đặt ứng dụng Bluezone giúp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn số 7766/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone gửi cho các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai 10 giải pháp về ứng dụng Bluezone trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng này để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19


Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.


  *.Link tải Bluezone trên Android 
 

 *. Link tải Bluezone trên iOS 


Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết