30/07/2020 08:51        

Dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Ngày 30/7/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình việc tổ chức  Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 tại thành phố  Nha Trang ngày 01/8/2020.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Y tế, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, Chủ  tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân kết luận:

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường hiên của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và khách du lịch, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định dừng việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 tại thành phố  Nha Trang ngày 01/8/2020.

HHuy

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết