21/07/2020 08:54        

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất”

Ngày 16/7/2020, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh họp nghiệm thu đề tài trên do PGS.TS. Lê Văn Bé làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), thời gian thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2020. Qua thời gian thực hiện, kết quả đề tài như sau:

Đề tài đã xác định được sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do IVAC sản xuất trong thời gian 1 - 3 năm. Một số chỉ tiêu cụ thể như: Có 362 đối tượng đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 tại các xã Ninh Bình, Ninh Quang, phường Ninh Đa - thị xã Ninh Hòa trong năm 2016, 2017. Theo thời gian sau tiêm 2 mũi vắc xin ở 362 đối tượng cho thấy: tỷ lệ đối tượng có hiệu giá kháng thể bảo vệ (HAI ≥ 1/40), sau 18 tháng còn 61,6%, sau 24, 30, 36 tháng giảm tương ứng còn 25,4%, 33,3%, 16,4%. Tỷ lệ đối tượng có mức tồn lưu kháng thể ở các ngưỡng HAI ≥ 1/10 theo thời gian sau 18, 24, 30, 36 tháng lần lượt là 97,8%, 61,3%, 83,1%, 47,5%;  HAI ≥ 1/20 theo thời gian sau 18, 24, 30, 36 tháng lần lượt là 80,5%, 45,3%, 61,0%, 29,9%. Tỷ lệ đối tượng có chuyển đổi huyết thanh (HAI ≥ 4 lần) sau 30, 36 tháng lần lượt là 54,2%, 27,3% (chỉ tiêu khuyến cáo ≥ 40%). Hiệu giá trung bình nhân GMT của HAI sau 18, 24, 30, 36 tháng lần lượt là 49,2; 13,4; 21,0; 10,6. Tỷ số tăng hiệu giá trung bình nhân GMTR tại thời điểm 30, 36 tháng lần lượt là 3,7 lần, 1,9 lần (tiêu chuẩn khuyến cáo ≥ 2,0 lần). Không có sự khác biệt đáng kể về tồn lưu kháng thể theo các chỉ số hiệu giá kháng thể HAI về tỷ lệ kháng thể bảo vệ, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh, GMT và GMTR giữa liều tiêm 15µg HA/mũi với liều tiêm 30µg HA/mũi sau 30 và 36 tháng. Sự sụt giảm của các chỉ số hiệu giá kháng thể HAI về tỷ lệ còn kháng thể bảo vệ, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh, GMT và GMTR ở thời điểm 36 tháng cho thấy vắc xin IVACFLU-A/H5N1 có thể không cần tiêm nhắc hàng năm.

Đề tài cũng đã khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học liên quan đến sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 (tuổi, giới, công việc, bệnh tật…) và rút ra được kết quả, các yếu tố liên quan như: tuổi, giới, chủng tộc, trình độ văn hóa phơi nhiễm với gia cầm, nuôi gia cầm, tình trạng bệnh lý chưa được xác định là yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút H5N1 sau tiêm vắc xin. Ghi nhận một số yếu tố khác có liên quan đến sự tồn lưu kháng thể: hút thuốc lá, bị cảm cúm, giết mổ gia cầm, địa điểm sinh sống.

Qua kết quả trên, đề tài đề xuất liều tiêm nhắc lại IVACFLU-A/H5N1 có thể cân nhắc thực hiện tối thiểu sao 30 tháng với một số nhóm nguy cơ và sau 36 tháng với cộng đồng bình thường. Hội đồng đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết