17/07/2020 08:32        

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây măng tây (Asparagus Officialis L.) tại Khánh Hòa”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa mới tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây măng tây (Asparagus Officialis L.) tại Khánh Hòa”. Đề tài do Ông Nguyễn Minh Hà – Trung tâm Khuyến nông làm chủ nhiệm. Sau thời gian 18 tháng thực hiện trồng thử nghiệm cây măng tây. Kết quả thu được như sau:

Hạt măng tây giống Atticus xuất xứ từ Hà Lan được đánh giá tốt hơn hạt măng tây Califonia xuất xứ từ Mỹ. Hạt măng tây giống Atticus có tỷ lệ nảy mầm cao hơn 11% so với hạt giống Califonia, tại các chỉ tiêu về độ cao hay đường kính gốc, giống Atticus đều cao hơn từ 5-22%. Các chỉ tiêu về sản lượng và đường kính gốc măng cho thấy, tại cùng một chế độ chăm sóc tỷ lệ măng loại 1 của giống Atticus cao hơn 10-15%, sản lượng cao hơn 20-25% so với giống Califonia. Qua đó, đề tài khuyến nghị khi chọn giống măng tây để triển khai tại Khánh Hòa nên chọn giống Atticus với chỉ tiêu cây sinh trưởng và phát triển tốt, độ đồng đều và tỷ lệ cho măng cao, thời gian trưởng thành rút ngắn so với thông thường. Kết quả đề tài triển khai trồng thử nghiệm cây măng tây, qua đó xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng măng tây tại Khánh Hòa và tổ chức tập huấn cho 40 hộ dân tại xã Suối Cát huyện Cam Lâm, đồng thời để các hộ dân tham quan mô hình thực tế tại Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu. Hội đồng đánh giá đề tài loại Đạt.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết