05/07/2020 16:13        

Kết quả kiểm về chất lượng, nhãn hàng hóa mặt hàng thép làm cốt bê tông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa  năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh thành lập Đoàn kiểm về chất lượng, nhãn hàng hóa mặt hàng thép làm cốt bê tông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm kiểm tra, trên thị trường tỉnh Khánh Hòa lưu thông loại thép cốt bê tông dạng thép cuộn tròn trơn và thép thanh vằn. Hàng hóa hầu hết được sản xuất trong nước, gồm có các thương hiệu thép: Pomina, Việt Mỹ, Hòa Phát, Miền Nam, Đông Nam Á, Vina Kyoei… Phần lớn thép cốt bê tông tròn trơn được nhà sản xuất công bố áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-1:2018, thép cốt bê tông thanh vằn được áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2018; ngoài ra, một số ít thép cốt bê tông thanh vằn được công bố áp dụng theo tiêu chuẩn JIS, ASTM.

Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra trong 10 cơ sở kinh doanh thép làm cốt bê tông theo các quy định tại QCVN 7:2011/BKHCN và QCVN 7:2019/BKHCN. Qua kiểm tra hàng hóa thực tế, kiểm tra các thông tin thể hiện trên nhãn hàng hóa theo bó/cuộn và trên thanh thép vằn, cho thấy các cơ sở được kiểm tra chỉ kinh doanh loại thép cốt bê tông. Các loại thép cốt bê thông lưu thông trên thị trường Khánh Hòa chưa áp dụng QCVN 7:2019/BKHCN; do đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về nhãn hàng hóa theo bó/cuộn, dấu hợp quy “CR” thể hiện trên nhãn hàng hóa theo bó/cuộn, thông tin ghi nhãn trên thanh thép vằn theo quy định tại QCVN 7:2011/BKHCN và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. Đồng thời, cũng đã kiểm tra chi tiết sự phù hợp của hàng hóa so với hồ sơ chất lượng kèm theo đối với 44 lô thép cốt bê tông còn nguyên bó/cuộn (gồm: 12 lô thép cuộn tròn trơn và 28 lô thép thanh vằn), tương ứng với tổng khối lượng hàng hóa được kiểm tra là 93,438 tấn.

Đoàn kiểm tra đã mua 09 mẫu thép cốt bê tông (gồm 06 mẫu thép thanh vằn và 03 mẫu thép tròn trơn) đại diện cho các thương hiệu đang lưu thông tại thị trường Khánh để thử nghiệm đánh giá chất lượng, cụ thể gồm các chủng loại: Thép  tròn trơn Ф6 - mác CB 240-Tthanh vằn D16 - mác SD295A của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam VNSTEEL; thép thanh vằn D14 - mác CB 300-Vthanh vằn D10 - mác Gr 40 của Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ; thép thanh vằn D12 - mác CB 400-Vthanh vằn D10 - mác CB 400-V của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; thép tròn trơn Ф8 - mác CB 240-T của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL; thép tròn trơn Ф6 - mác CB 300-T của Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á; thép thanh vằn D16 - mác CB 300-V của Công ty Cổ phần Thép Vina Kyoei. Các chỉ tiêu thử nghiệm đánh giá chất lượng gồm: Cơ tính (thử uốn và kéo); kích thước, khối lượng 01 m chiều dài; chiều cao và bước của gân ngang (đối với thép cốt bê tông thanh vằn); thành phần hóa học.

Kết quả kiểm tra: lô thép cốt bê tông còn nguyên bó/cuộn được kiểm tra đều được gắn nhãn hàng hóa và có dấu hợp quy “CR”, thông tin thể hiện trên nhãn theo bó/cuộn và ghi nhãn trên thanh thép vằn đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và QCVN 7:2011/BKHCN; đối chiếu sự phù hợp của hàng hóa với hồ sơ chất lượng của 44 lô thép cốt bê tông cho thấy có 33 lô hàng (chiếm 75%) có đầy đủ hồ sơ chất lượng phù hợp với lô hàng được kiểm tra, 11 lô hàng (chiếm 25%) chưa có hồ sơ chất lượng kèm theo tại thời điểm kiểm tra; tất cả 09 mẫu thép cốt bê tông lấy mẫu thử nghiệm đều đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với QCVN 7:2011/BKHCN. Đối với lô hàng chưa có hồ sơ chất lượng, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở cung cấp bổ sungchủ động xác minh thông tin về chất lượng của các lô hàng; kết quả, các lô hàng đều đảm bảo đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

Trong đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm về chất lượng, nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thép cốt bê tông tại các cơ sở được kiểm tra. Đồng thời, qua đợt kiểm tra cũng cho thấy các cơ sở kinh doanh sắt thép có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa thép cốt bê tông, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có nhãn hàng hóa, có dấu hợp quy “CR”, hàng hóa được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định; nhận thức của các cơ sở kinh doanh thép trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng cao hơn./.

Thanh Thanh
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết