02/07/2020 16:09        

Tập huấn chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) cho toàn thể cán bộ, công chức thuộc Sở.

Qua lớp đào tạo, cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức về  HTQLCL tạo cơ sở cho việc nâng cấp phiên bản 2015 trong hoạt động của đơn vị, góp phần hoàn thành các nội dung của kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019.

Được biết đây là một trong những nội dung thuộc Đề án Chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2015 tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa

C.Thoại
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết