Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 803271

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 5/2020

22/06/2020 15:31   - 98 lần đọc   

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2020).

Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2020).

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan (30/6/2020).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020).

Quyết định số 855/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (Hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2020).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1382/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 265/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05/5/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2020).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020).

Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/5/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan (Hiệu lực thi hành từ ngày 06/7/2020).

Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2020).

Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19). (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2020).

Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020).

Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/6/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Linh CC

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn