Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 803267

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Đánh giá sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất

22/06/2020 15:06   - 116 lần đọc   

1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá sự tồn lưu của kháng thể kháng vi rút cúm A/H5N1 ở người đã được tiêm vắc xin IVACFLU-A/H5N1 do viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):  ĐT-2018-30103-ĐL

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Văc xin và Sinh phẩm Y tế

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

     Họ và tên: Lê Văn Bé

    Trình độ học vấn: PGS.TS

    Điện thoại: 0903501529

    E-mail: ivaclevanbe@gmail.com

5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 826.898.000 đồng (Tám trăm hai mươi sáu triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng)

    Trong đó,

- Từ ngân sách nhà nước: 685.238.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 141.660.000 đồng

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng) 21 tháng; từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 6 năm 2020.     Thời gian gia hạn (nếu có):

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. TS. Viên Chinh Chiến

                2. ThS. Vũ Thị Thu Hương

                3. CN. Trần Ngọc Nhơn

                4. CN. Tôn Nữ Quỳnh Châu

                5. BS. Lâm Quang Chứng

                6. BS. Lê Hồng Quân

                7. BS. Phù Quốc Việt

                8. BS. Trịnh Tiến Khoa

               9. BS. Huỳnh Tấn Lộc

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 07/7/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa.

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

       So với yêu cầu của Hợp đồng số 1054/HĐ-SKHCN ngày 21 tháng 9 năm 2018 đã ký với Sở KH&CN, sản phẩm đề tài đầy đủ.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo đề cương được duyệt.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

       Đầy đủ theo đề cương được duyệt

9.4  Những đóng góp mới của nhiệm vụ KH&CN:

Cung cấp dữ liệu khoa học mới về tồn lưu kháng thể 36 tháng sau tiêm văc xin trong lĩnh vực ứng dụng vắc xin cúm A/H5N1 cho người, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch của quốc gia và quốc tế.

Tạo cơ sở khoa học góp phần định hướng hoạt động sản xuất và sử dụng văc xin cúm A/H5N1 cho người

Góp phần đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đại dịch. Bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội.

9.6. Về tiến độ thực hiện

      Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN đúng hạn                       

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): XUẤT SẮC

K.Dàn
  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn