20/05/2020 15:43        

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat trên rau ăn sống tại Khánh Hòa và đề xuất giải pháp quản lý nguy cơ”

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức họp nghiệm thu Đề tài trên do Trường Đại học Nha Trang chủ trì thực hiện, PGS. TS. Nguyễn Thuần Anh làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2019, và đã được gia hạn điều chỉnh thời gian thực hiện tới tháng 01/2020.

Qua 28 tháng triển khai, kết quả Đề tài đã đạt được kết quả sau: Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi khuẩn gây bệnh (E.coli, Salmonella), ký sinh trùng (giun tròn, sán lá, sán dây, đơn bào), nitrat trên rau ăn sống tại Khánh Hòa theo chuỗi cung ứng với 3 mảng số liệu:

- Ở Khánh Hòa lượng tiêu thụ rau sống trung bình là 193g/người/ngày, gồm nhóm rau xà lách, nhóm rau gia vị, nhóm rau mầm, giá, nhóm rau cải, rau muống, rau má, rau đắng. Trong đó 78,4% người tiêu thụ rau sống tại nhà và 21,6% người tiêu thụ rau sống ở hàng quán

- Hàm lượng nitrat trung bình trong rau sống là 201,8 ± 13,1mg/kg; có 102/620 mẫu nhiễm E.coli trên các mẫu ra xà lách ở chợ (cao nhất), tỷ lệ nhiễm giảm dần theo thứ tự ngò, rau răm, ngò gai, tía tô, hẹ, rau é, cải non, diếp cá và húng; có 404 mẫu phát hiện ký sinh trùng trong 620 mẫu được phân tích cho thấy ra ăn sống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Mức độ phơi nhiễm nitrat do ăn rau sống của người dân Khánh Hòa là 1,126 mg/kg thể trọng/ngày và chiếm 30,4% so với nhập lượng hàng ngày chấp nhận được, đây không phải là mức báo động; ước lượng phơi nhiễm trung bình do E.coli của người dân từ các nhóm thực phẩm xà lách, cải non, rau răm, tía tô, rau húng, ngò gai, ngò và diếp cá, cao nhất có thể xảy ra là 4,7.10-5 khi phơi nhiễm 1 lần với E.coli trong rau é. Về nguyên nhân lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh là do kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người tham gia cung ứng và xử lý rau ở Khánh Hòa liên quan đến mối nguy vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat trên rau ăn sống chưa tốt. Ti vi là nguồn cung cấp kiến thức về an toàn thực phẩm chính và có hiệu quả.

Đề tài đã đưa ra giải pháp loại nhiễm vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng và nitrat tối ưu như sau: rửa rau 3 lần nước sạch + ngâm KmnO4 20mg/l/10 phút + rửa dưới vòi nước chảy. Và các giải pháp quản lý nguy cơ và giải pháp truyền thông nguy cơ đối với các mối nguy vi khuẩn gây bệnh phù hợp với thực tế tại Khánh Hòa. Đây là căn cứ để cơ quan quản lý quyết định ban hành các quy định áp dụng, theo đó việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm được thiết lập theo chuỗi, từ công đoạn sản xuất đến tiêu thụ trên thị trường, có biện pháp ngăn chặn sản phẩm không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Kết quả hội đồng đánh giá đề tài loại Đạt.

Hồng Nhung

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết