Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 704276

02 dịch vụ công được tiếp nhận, xử lý tại địa phương hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

15/05/2020 16:23   - 80 lần đọc   

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số15/2020/QĐ-TTg), Văn phòng Chính phủ đã cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn).

Trong đó bao gồm 02 dịch vụ có sự tham gia của UBND cấp tỉnh, cấp huyện:

(1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

(2) Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với 02 dịch vụ công này, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập hệ thống cho phép cán bộ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử của đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

HH

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn