Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 704315

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ KH&CN Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gở khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID19

11/05/2020 09:49   - 118 lần đọc   

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4188/UBND-KGVX ngày 28/4/2020 V/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ KH&CN Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gở khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID19.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) xin chuyển Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 đến các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; Doanh nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt cơ quan, đơn vị) được biết để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

-Nội dung 1. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

-Nội dung 2. Nắm bắt, đánh giá những khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch COVID-19  đến doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ về Sở KH&CN để Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi sau khi hết dịch.

- Nội dung 3. Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu) có liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, nông sản phục vụ xuất khẩu; Nghiên cứu và phát triển, tiếp cận các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành mũi nhọn của tỉnh như: du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao.

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (nội dung 2); Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (nội dung 3) về Sở KH&CN trước ngày 15/5/2020 để Sở KH&CN tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Xem và tải về tại đây:

-Chỉ thị 01/CT-BKHCN

-Mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (dùng cho đề tài KHCN hoặc đề án)

-Mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (dùng cho dự án SXTN)

D.Thảo

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn