Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 703765

Nghiệm thu dự án nông thôn, miền núi “Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ tại tỉnh Khánh Hòa”

11/05/2020 09:25   - 94 lần đọc   

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh vừa tổ chức họp nghiệm thu Dự án trên do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Khánh Nam làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018, và đã được Bộ trưởng Bộ KH&CN gia hạn điều chỉnh thời gian thực hiện tới tháng 4/2020.

Qua 36 tháng triển khai, kết quả Dự án đã xây dựng được 2 mô hình:

1. Mô hình sản xuất giống nhân tạo cá Bớp và cá Hồng Mỹ đạt các chỉ tiêu sau:

- Cá Bớp: Tỷ lệ nở trên 80%; Tỷ lệ cá bột lên cá hương: 10%; Tỷ lệ cá hương lên cá giống 70%; Sản xuất 62.900 con cá Bớp giống cỡ 10 -16 cm.

- Cá Hồng Mỹ: Tỷ lệ nở trên 80%; Tỷ lệ cá bột lên cá hương: 10%; Tỷ lệ cá hương lên cá giống 70%; Sản xuất 3.067.000 con cá Hồng Mỹ giống cỡ 4 - 8 cm.

2. Mô hình nuôi thương phẩm cá Bớp và cá Hồng Mỹ đạt các chỉ tiêu sau:

- Cá Bớp: Tỷ lệ sống trên 70%; Thời gian nuôi: 11 tháng; Năng suất 7,13 - 9,26 kg/m3 lồng; 5,6 tấn cá Bớp thương phẩm (1,5 - 2,0 kg/con); 7,822 tấn cá Bớp thương phẩm (5,06 - 5,35 kg/con).

- Cá Hồng Mỹ: Tỷ lệ sống trên 70%; Thời gian nuôi: 8 - 9 tháng; Năng suất 10,42 - 10,83 kg/m3 lồng; 11,535 tấn cá Hồng Mỹ thương phẩm (1,00 - 1,25 kg/con).

            3. Ngoài ra, dự án xây dựng được 4 Quy trình: Sản xuất giống cá Bớp nhân tạo tại Khánh Hòa; Nuôi thương phẩm cá Bớp tại Khánh Hòa; Sản xuất giống nhân tạo cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa; Nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ tại Khánh Hòa. Các quy trình đảm bảo tính kỹ thuật, dễ áp dụng và phù hợp điều kiện địa phương, phù hợp với tập quán sản xuất và điều kiện thực tế tại Khánh Hòa.

Dự án ứng dụng công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Bớp và cá Hồng Mỹ do Trường Đại học Nha Trang chuyển giao công nghệ. Thông qua dự án, tại Khánh Hòa có 02 cơ sở sản xuất giống đã tiếp nhận và hoàn toàn làm chủ được quy trình kỹ thuật. Hiện tại, các mô hình trên vẫn đang triển khai hoạt động và tiếp tục nâng cấp, mở rộng cơ sở, nâng cao quy mô sản xuất dần vươn lên chủ động đáp ứng được nhu cầu thị trường về con giống Bớp và cá Hồng Mỹ. Bên cạnh đó, dự án cũng đã triển khai thành công mô hình điểm nuôi thương phẩm cá Bớp, cá Hồng Mỹ trong hệ thống lồng nhựa HDPE. Đây chính là tiền đề, từng bước khuyến kích nhân rộng ứng dụng lồng nhựa HDPE trong nuôi thương phẩm cá biển, từng bước chuyển dịch vùng nuôi ra xa bờ vừa góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu diện tích sản xuất cho một lượng lớn lao động đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi biển, vừa giải quyết một cách triệt tình trạng ô nhiễm môi trường.

Kết quả hội đồng đánh giá dự án đạt loại Khá.

Hồng Nhung

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn