17/04/2020 10:34        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 3/2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/20220).

 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020).

Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 06/2020/TT-BCT ngày 24/3/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/5/2020).

Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03/3/2020 của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 07/3/2020).

Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2020).

Quyết định số 881/QĐ-BCT ngày 18/3/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2020).

Quyết định số 918/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2020).

Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2020).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT ngày 03/9/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2020).

Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Quyết định số 778/QĐ-BNN-TT ngày 12/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2020).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết