10/03/2020 09:43        

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 2039/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020, về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Sở KH&CN) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Sở KH&CN kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên (Dự thảo Thông tư cũng được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở KH&CN trước ngày 18 tháng 3 năm 2020, qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (số 37 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258.3521.065) để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian yêu cầu.

Sở KHCN rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan.

          * Dự thảo Thông tư (tải về tại đây)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết