05/03/2020 08:40        

Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nhận Công văn số 62/HVKHCN ngày 20/2/2020 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020.

Trong năm 2020, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ mở các lớp Bồi dưỡng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sở KH&CN kính đề nghị Quý đơn vị thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết, đăng ký viên chức tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN và gửi danh sách đăng ký về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước ngày 27/3/2020.

Các thông tin liên quan đến lớp bồi dưỡng liên hệ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 38 Ngô Quyền, Quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, ĐT: 024.39393454).

  * Công văn số 62/HVKHCN ngày 20/2/2020 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (tải về)

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết