18/12/2019 15:42        

Điều chỉnh tiến độ thời gian và các bước thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019

Theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, tiến độ thời gian và các bước thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019 được điều chỉnh như sau:

            * Xem chi tiết tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết